Hans

Trainers - Hans Broekhoven
Hans zijn passie: Boogschieten - Kracht

Sinds 2004 ben ik trainer in de Inspiratieweek en het Persoonlijk Leerjaar (nu het Realisatiejaar). Daarnaast werk ik als senior agoog bij de GGZ.

Terug naar je kracht

In mijn werk met mensen ben ik voortdurend op zoek naar hun kracht en bemoedig ik anderen in hun talent en kwaliteiten. In de Inspiratieweek die ik zelf ooit deed, vond ik mijn oorspronkelijkheid terug. Ik ben erop gericht mensen bij dat punt te brengen. Ik noem dat ook wel een moment van ontwaken

Verdiepen en verankeren

Van nature ben ik op zoek naar de unieke kwaliteitskant waarvan ik overtuigd ben dat ieder mens die bezit. Die bekrachtig ik door het te benoemen wanneer ik het zie of hoor. Ik breng mensen in de beleving door bijvoorbeeld met ze te gaan boogschieten of de natuur in te gaan. Ook werk ik veel met reflectie en schrijfopdrachten en houd ik er van de ander in een persoonlijk gesprek naar een dieper inzicht te brengen. Het verankeren van het geleerde is ook een belangrijk onderdeel van mijn werkwijze.

Altijd gericht op de praktijk

Vertrouwen geven is mijn talent. Dat zet ik in om de deelnemers in hun eigen tempo stappen te laten zetten op het pad van bewustwording. En dit alles op een manier die een grote mate van realiteitszin kent. Daar gaat de Inspiratieweek ook over; mensen leren om de kennis die ze over zichzelf opdoen, naar de praktijk van alledag te brengen. Nuchterheid en eenvoud, daar hou ik van.